• Tietosuojaseloste - Digelius Music Online Shop

Tietosuojaseloste – Digelius Music Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Digelius Music Oy
Laivurinrinne 2, 00120 Helsinki
+358 9 666 375
y-tunnus: 0195592-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Digelius Music Oy / Risto Nevanlinna
Laivurinrinne 2, 00120 Helsinki
+358 9 666 375
risto@digelius.com

3. Rekisterin nimi
Digelius Music Oy:n verkkokaupan (Digelius Music Online Shop) asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste sopimus, jossa
rekisteröity on rekisteröitynyt Digelius Music Online Shopin asiakkaaksi. Peruste henkilötietojen
käsittelylle on myös henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen,
yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
 • Asiakkuuden ylläpitäminen
 • Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi
 • Verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittäminen
 • Asiakaskokemuksen parantaminen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estäminen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoaminen

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, asiointikieli, sähköpostiosoite ja ostoshistoria.
Tietoja käsitellään niin pitkään kuin rekisteröity on Digeliuksen
verkkokaupan asiakas. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittely loppuu
aiemmin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Emme myy tai luovuta mitään tietojasi kolmansille osapuolille. Emme
julkaise tietojasi missään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä
työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin
perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta
pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on
suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Digelius Music Oy tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat
käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä
kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn
perusteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai
tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen
info@digelius.com

tai ottamalla meihin yhteyttä edellä selostettuihin osoitteisiin.

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä
taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka,
taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut.
Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Your shopping cart is empty

Terms and conditions

Terms & Conditions

By accessing this Website, you agree to be bound by the Terms and Conditions set forth herein. If at any time you do not agree to these Terms and Conditions, please do not use this Website.

We reserve the right to make changes to the system, the disclaimers and these terms and conditions at any time.

You must be 18 years old to use this system. If you are under eighteen, you may only use the system in conjunction with, and under the supervision of, a parent or guardian. If you do not qualify, please do not use the system.

You agree that e-mail can be used as a long-distance means of communication and that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement that such communications be in writing. You undertake that all details you provide to Digelius Music Oy for the purpose of ordering or purchasing goods or services are correct, that the credit or debit card you are using is your own and that there are sufficient funds to cover the cost of the goods or services ordered.If there are any changes to the details supplied by you it is your responsibility to inform Digelius Music Oy as soon as possible.

Your packages may be subject to the customs fees and import duties of the country to which you have your order shipped. These charges are always the recipient’s responsibility. Please note that when shipping products internationally, you should be aware that cross-border shipments are subject to opening and inspection by customs authorities.

Copyright

All content included on this site, such as text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, and software, is the property of Digelius Music or its content suppliers and protected by Finnish and international copyright laws.

Privacy Policy

Please note that we do not pass any personal details on to any third party.

Delivery

Shipping

Shipping is by Finnish post (letters, large letters and Postal Parcel International) or DHL (Small Packet Priority).

Delivery times (Priority mail & DHL).

 • Europe: Approximately 3-6 working days
 • USA / Canada: Approximately 6-14 working days
 • Rest of the world: Approximately 6-20 working days (depending on location)

No orders are processed over the weekend.

Payment options

Pay safely with Your Credit Card

We accept Visa and Mastercard.

PayPal

Shop online with PayPal

Returning items

Returning items (EU customers only)

Digelius Music Online Shop offers you, the customer, the option of cancelling your purchase within the first 14 days after receiving the order. This option is valid from the day you received the order. Please create an inquiry with our customer service using the contact form on our web page. Please note that Customer Service must be contacted within 14 days of receiving your order and prior to returning any items.

The inquiry should contain the following information:

 • Order number
 • Invoice number
 • Title of the items you would like to return to us.

Please note that we only accept return goods if the item is unused. If the item is sealed when delivered, this seal must to be intact upon returning. We cannot accept a returned item if it is used or damaged.

Do not return items by putting return stamps directly on the item. The item must be securely packed in a padded envelope or box. Always remember to return the invoice with the original invoice. A copy of the invoice is also accepted if you intend to keep the original. Don’t forget to write the reason for the return on the back of the invoice.

You will have to pay the return postage yourself. We will not accept COD returns or other shipment forms which requires the receiver to pay a surcharge. Remember to keep the receipt from the post office and remember that you are responsible for the safe return of the goods to us.

Gift cards used in the shopping cart

Suodata tuotteita